Zdravotnické prostředky

Výroba zdravotnických prostředků ve shodě s požadavky normy ISO 13485

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/04/effichem-diagram-v3c-768x597.png

Charakteristiky a funkce

Software byl vyvíjen ve shodě s požadavky SVP, včetně VYR-32 SUKL resp. doplněk 11, požadavky ISO 13485 a ve shodě s požadavky a metodikou GAMP 5 na validaci software.

Moduly a funkce DMS a LMS

Řízení dokumentace a školení je nedílnou součástí systému řízení kvality zdravotnických prostředků. Možnosti software zahrnují kompletní proces od tvorby a evidence dokumentu, přes připomínkování, schvalování, aktivaci resp. publikování, pravidelných revizí, až po archivaci resp. zrušení dokumentu. Na dokumentaci je možno navázat školení, včetně vyhodnocení efektivity školení, hlídání termínů a eskalaci při neplnění testu.

Systém pro řízenou dokumentaci a školení lze nakonfigurovat dle přání zákazníka, včetně schvalovacích workflow, emailových notifikací, reportování a dalších funkcionalit.

Moduly a funkce QMS

Moduly QMS slouží k vedení evidencí a řízení kvality. To zahrnuje vyhodnocování a řízení rizik, evidence neshodné práce, management nápravných a preventivních opatření (CAPA), proces řízení změn, audity a nálezy, řešení stížností, řízení kvality dodavatelů, šetření výsledků mimo specifikaci (OOS), případně další specifické moduly.

Všechny moduly lze konfigurovat a schvalovací proces uspořádat do workflow odpovídající požadavkům zákazníka, využít systém reportování a emailových notifikací, a další funkcionality.

Moduly a funkce LIMS

Pokud má výrobce zdravotnických prostředků vlastní laboratoř, můžete k řízení procesů v ní a k evidenci vzorků a výsledků využít funkce LIMS. Ty zahrnují zkoušení vzorků resp. šarží, zaznamenávání výsledků a automatické porovnávání se specifikací, vedení evidence měřidel včetně jejich kalibrací, evidenci referenčních materiálů a jejich certifikace a sledování platnosti, případně evidenci chemikálií, roztoků, pomocného materiálu, atp.

LIMS dále dovoluje zaznamenání údajů z monitoringu prostředí a podpůrných systémů. Využívá také čárové kódy a QR kódy a podporuje manažerské reportování. Aktuálně vyvíjíme napojení LIMS na přístroje a ERP systémy (v přípravě).

Statického vyhodnocování dat

Statistické vyhodnocení zahrnuje vyhodnocování validací zkušebních metod a odhadování nejistot výsledků, vytváření a vedení regulačních diagramů, tvorbu a vyhodnocování kalibračních modulů a vyhodnocování mezilaboratorního porovnání.

V případě, že existuje více způsobů statistického vyhodnocení, tak jsou obsaženy všechny. Např. u vyhodnocení správnosti je to pomocí t-testu a regresně, u vyhodnocení linearity pomocí korelačního koeficientu, ANOVA nebo pomocí znaménkového testu. Výstupem statistického vyhodnocení jsou numerické výsledky a graf, resp. automaticky generovaný report.

Projektová podpora zákazníka

Volba produktu (On premise, Cloud nebo SaaS) dle požadavků zákazníka.
Konfigurace modulů a funkcionalit dle uživatelských požadavků, v souladu s požadavky ISO 13485.
Dokumentační, validační a servisní podpora EffiChem.
Projektové řízení od základního zadání, včetně rozsahu platnosti a cílů, po uvedení do provozu a podpory.
Vše ve shodě s požadavky SVP (GMP), ISO 13485 a obhajitelně vzhledem k inspekcím autorit a auditům zákazníků.

EffiChem 5.0

On premise, Cloud nebo SaaS řešení pro farmaceutický průmysl – pro laboratoře, jištění jakosti, nebo pro celý systém SVP ve firmě.
On premise
Vysoce-konfigurovatelné řešení vše v jednom, tj. LIMS, QMS, DMS a statistika
Cloud

VERZECloud

Před-konfigurované řešení v cloudu, založené na EffiChem best practices
SaaS

VERZESaaS

Validované, rychle zprovoznitelné, cenově dostupné řešení na EffiChem IT infrastruktuře

Validované datové úložiště - VDU 1.0

Bezpečné, validované ukládání dat do cloudu a dolování dat
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2022/03/vdu.png
Řízení dokumentů přes workflow:
on-line tvorba, editace, schvalování, el. podpisy a verzování
Full-textové vyhledávání:
(i PDF a skeny) a sdílení mezi registrovanými uživateli
Splňuje požadavky na integritu dat ve farmaceutickém průmyslu,
výrobě zdravotnických prostředků a ISO 17025 akreditovaných laboratořích
bt_bb_section_top_section_coverage_image

EffiValidation 4.0 – jednoduché řešení

jednoduché řešení pro statistické vyhodnocení dat
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/Effichem-4.0-b.png
validace metod
odhadování nejistot
regulační diagramy
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image