Proč zvolit řešení od EffiChem ?

CO JE EFFICHEMEffiChem software splní vaše potřeby

EffiChem platforma je sada cenově dostupných produktů, zahrnující LIMS (Laboratory Information Management System), DMS (Document Management System), QMS (Quality Management System) a Statistické vyhodnocení dat

Vše integrované do jednoho řešení, které lze nasadit jako komplexní, nebo jako dílčí moduly, např. pouze na management vzorků nebo pouze řízení dokumentace.

Prohlédněte si krátké video, které Vám přiblíží výhody řešení od EffiChem:
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/před-po-v2-bila-CZ.png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/před-po-v2-bila-CZ.png

BENEFITYCo vám EffiChem software přinese

Integritu dat a 100%-ní dohledatelnost dat

Ve shodě s předpisy a s požadavky norem, auditů, inspekcí a zákazníků; dle lokálních a mezinárodních standardů – GMP a GLP, CFR Part 11, GAMP 5 a ISO 17025.

Lepší řízení a vyšší produktivita laboratoře

Automatizace procesů přes konfigurovatelná workflow. Celkové zvýšení efektivity a snížení nákladů laboratoře.

Bezpečnější řízení jakosti a dokumentace

Řízení odchylek, změn, auditů a nálezů, CAPA, řízení dokumentace a školení pomocí konfigurovatelných workflow. Zabezpečení přístupu k citlivým dokumentům.

Individuální přístup ke každému zákazníkovi

Nalezení řešení odpovídající velikosti, rozsahu požadavků a potřeb, s cílem dlouhodobé spolupráce, podpory a splnění očekávání a potřeb uživatelů.

Řešení pro všechna odvětví

EffiChem platforma je určena pro laboratoře akreditované podle ISO 17025 a GMP, pomáhá odborníkům plnit jejich požadavky na kvalitu bez ohledu na jejich odvětví.

Farmaceutický průmysl
Chemický průmysl
Průmysl jakosti vody
Potraviny, nápoje a kosmetika
Národní instituty
F4 - Kontrola výsledků
Kontrola vložených výsledků druhým pracovníkem
F5 - Schválení vzorku
Schválení, že požadované zkoušky byly provedeny, výsledky vloženy a zkontrolovány. Schválení vzorku s možností použití elektronického podpisu
F6 - Reportování (Certifikát, Protokol)
Reportování výsledků zadavateli, typicky formou Certifikátu o analýze nebo Protokolu o zkoušce
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/Group-16-1.png
F1 - Příjem vzorku
Fyzický příjem vzorku do laboratoře – příjem od zákazníka, nebo např. z výroby nebo ze skladu
F2 - Evidence vzorku
Zaevidování vzorku do systému LIMS, včetně názvu vzorku, zadavatele, požadovaného termínu dokončení, výběru specifikace pro zkoušení, atd.
F3 - Testování a vložení výsledků
Samotné zkoušení, tj. provedení požadovaných zkoušek dle specifikace a vložení výsledků. Automatické vyhodnocení výsledků oproti specifikaci

Software EffiChem 5.0

EffiChem 5.0 nabízíme ve třech následujících verzích
On premise
Vysoce-konfigurovatelné řešení vše v jednom, tj. LIMS, QMS, DMS a statistika
Cloud

VERZECloud

Před-konfigurované řešení v cloudu, založené na EffiChem best practices
SaaS

VERZESaaS

Validované, rychle zprovoznitelné, cenově dostupné řešení na EffiChem IT infrastruktuře

Validované datové úložiště - VDU 1.0

Bezpečné, validované ukládání dat do cloudu a dolování dat
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2022/03/vdu.png
Řízení dokumentů přes workflow:
on-line tvorba, editace, schvalování, el. podpisy a verzování
Full-textové vyhledávání:
(i PDF a skeny) a sdílení mezi registrovanými uživateli
Splňuje požadavky na integritu dat ve farmaceutickém průmyslu,
výrobě zdravotnických prostředků a ISO 17025 akreditovaných laboratořích
bt_bb_section_top_section_coverage_image

EffiValidation 4.0 – jednoduché řešení

jednoduché řešení pro statistické vyhodnocení dat
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/Effichem-4.0-b.png
validace metod
odhadování nejistot
regulační diagramy
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image