Proč zvolit řešení od EffiChem ?

CO JE EFFICHEMEffiChem software splní vaše potřeby

EffiChem platforma je sada cenově dostupných produktů, zahrnující LIMS (Laboratory Information Management System), DMS (Document Management System), QMS (Quality Management System) a Statistické vyhodnocení dat

Vše integrované do jednoho řešení, které lze nasadit jako komplexní, nebo jako dílčí moduly, např. pouze na management vzorků nebo pouze řízení dokumentace.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/před-po-v2-bila-CZ.png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/před-po-v2-bila-CZ.png

BENEFITYCo vám EffiChem software přinese

Integritu dat a 100%-ní dohledatelnost dat

Ve shodě s předpisy a s požadavky norem, auditů, inspekcí a zákazníků; dle lokálních a mezinárodních standardů – GMP a GLP, CFR Part 11, GAMP 5 a ISO 17025.

Lepší řízení a vyšší produktivita laboratoře

Automatizace procesů přes konfigurovatelná workflow. Celkové zvýšení efektivity a snížení nákladů laboratoře.

Bezpečnější řízení jakosti a dokumentace

Řízení odchylek, změn, auditů a nálezů, CAPA, řízení dokumentace a školení pomocí konfigurovatelných workflow. Zabezpečení přístupu k citlivým dokumentům.

Individuální přístup ke každému zákazníkovi

Nalezení řešení odpovídající velikosti, rozsahu požadavků a potřeb, s cílem dlouhodobé spolupráce, podpory a splnění očekávání a potřeb uživatelů.

Řešení pro všechna odvětví

EffiChem platforma je určena pro laboratoře akreditované podle ISO 17025 a GMP, pomáhá odborníkům plnit jejich požadavky na kvalitu bez ohledu na jejich odvětví.

Farmaceutický průmysl
Chemický průmysl
Průmysl jakosti vody
Potraviny, nápoje a kosmetika
Národní instituty
F4 - Kontrola výsledků
Kontrola vložených výsledků druhým pracovníkem
F5 - Schválení vzorku
Schválení, že požadované zkoušky byly provedeny, výsledky vloženy a zkontrolovány. Schválení vzorku s možností použití elektronického podpisu
F6 - Reportování (Certifikát, Protokol)
Reportování výsledků zadavateli, typicky formou Certifikátu o analýze nebo Protokolu o zkoušce
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/Group-16-1.png
F1 - Příjem vzorku
Fyzický příjem vzorku do laboratoře – příjem od zákazníka, nebo např. z výroby nebo ze skladu
F2 - Evidence vzorku
Zaevidování vzorku do systému LIMS, včetně názvu vzorku, zadavatele, požadovaného termínu dokončení, výběru specifikace pro zkoušení, atd.
F3 - Testování a vložení výsledků
Samotné zkoušení, tj. provedení požadovaných zkoušek dle specifikace a vložení výsledků. Automatické vyhodnocení výsledků oproti specifikaci

Software EffiChem 5.0

EffiChem 5.0 nabízíme ve třech následujících verzích
On premise
Vysoce-konfigurovatelné řešení vše v jednom, tj. LIMS, QMS, DMS a statistika
Cloud

VERZECloud

Před-konfigurované řešení v cloudu, založené na EffiChem best practices
SaaS

VERZESaaS

Validované, rychle zprovoznitelné, cenově dostupné řešení na EffiChem IT infrastruktuře

EffiValidation 4.0 – jednoduché řešení

jednoduché řešení pro statistické vyhodnocení dat
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/Effichem-4.0-b.png
validace metod
odhadování nejistot
regulační diagramy
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image