EffiValidation 4.0

+ Jednoduchá nakonfigurovaná varianta
+ Rychlá instalace, aktivace a zprovoznění
+ Zaměření na statistické vyhodnocování dat
EffiValidation 4.0

Charakteristiky a funkce

Jednoduché statistické vyhodnocení dat, validací zkušebních metod, odhadování nejistot, vedení regulačních diagramů, kalibračních modelů a vyhodnocování mezi-laboratorního porovnání.

Obecné
 • MS SQL nebo FireBird databáze
 • Filtrování a vyhledávání
Bezpečnost, integrita dat a dohledatelnost
 • Shoda s požadavky GAMP 5, 21 CFR Part 11, Annex 11 EU GMP
 • Shoda s požadavky ISO 17025
 • Funkcionality: Audit trail (revizní stopa), Historie záznamu
Statistické vyhodnocení dat – validace, nejistoty, regulační diagramy, kalibrace, mezilaboratorní porovnání
 • Validace metod
 • Odhadování nejistot
 • Regulační diagramy
 • Kalibrace
 • Mezilaboratorní porovnání
LIMS: Laboratory Information and Management System - Laboratorní informační a manažerský systém
 • Vzorky, specifikace a výsledky
 • Výsledky mimo specifikaci (OOS)
 • Metody
 • Měřidla
 • Referenční standardy
QMS: Quality Management System – Systém řízení jakosti
 • Odchylky
 • Řízení změn
 • Audity a nálezy
 • CAPA management (Nápravná a preventivní opatření)
 • Řízení rizik
DMS: Document Management Systém - Řízení dokumentace
 • Řízené dokumenty

Případové studie

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/vuos_logo.png

Společnost VUOS implementovala EffiChem LIMS, řízenou dokumentaci a řízení jakosti jako společný systém pro všechny zaměstnance.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/03/pvk.png

PVK provozující vodohospodářskou infrastrukturu zavedla EffiChem na vyhodnocování validací a nejistot ve všech 5 laboratořích aby..

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/ekolab_ks_logo.png

Ekolab je privátní laboratoř, provozující testování vod, odpadů, emisí, pracovního prostředí, zdravotnictví a farmacie, potravin a krmiv.

Ukázky verze EffiValidation 4.0

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/1.-Vzorky.png

Modul Vzorky a Výsledky

Moduly Vzorky a Výsledky umožňuje zaznamenat naměřené výsledky oproti specifikaci a jejich manuální vyhodnocení (posouzení uživatelem) a všechny další relevantní údaje.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/2.-Metody.png

Výběr validačního parametru v modulu Metody

Výběr parametru k validaci z modulu Metody – umožňuje vybrat validační parametr jako je Opakovatelnost, Správnost, Linearita, Reprodukovatelnost, Selektivita, Mez detekce a stanovitelnosti, Robustnost, Citlivost a Slepý pokus, a to více algoritmy, pokud existují.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/3.-Linearita-graf.png

Vyhodnocení Linearity

Ukázka grafického vyhodnocení Linearity – v modulu metody, na záložce Graf, je zobrazena závislost mezi koncentrací a měřenou veličinou. Pro detailnější vyhodnocení lze využít Graf reziduí resp. informace na záložce Vyhodnocení a Podpůrná statistika.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/4.-Linearita-report.png

Report Linearita

Ukázka reportování Linearity – v modulu metody, na záložce Report jsou shrnuta Data, Výsledky, Graf a statistické vyhodnocení.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/5.-Robustnost.png

Report Robustnost

Ukázka reportování Robustnosti – v modulu metody, na záložce Report jsou shrnuta Data, Výsledky, Graf a statistické vyhodnocení k vyhodnocení parametru Robustnost.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/6.-Regulační-diagram.png

Graf vyhodnocení Regulačního diagramu

Ukázka grafického vyhodnocení Regulačního diagramu – v modulu metody, na záložce X-Diagram. Pro detailnější vyhodnocení lze využít R-Diagram resp. informace na záložce Vyhodnocení a Podpůrná statistika.

EffiChem využívají firmy nejen v ČR a SR

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/vuos_logo.png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/Logo_Veolia_Water.svg.png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/Chmu_uvod.png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/1280px-ArcelorMittal.png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/ORLEN_Unipetrol-03..png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/stažený-soubor-2-1-1.png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/03/cez.png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/stažený-soubor-3-1-1.png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/03/unilever.png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/03/cocacola-1.png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/03/nestle-1.png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/Logo_Takeda.svg.png

Zobrazit všechny případové studie.