EffiChem 5.0
SaaS

Umístění aplikace na infrastruktuře EffiChem nebo třetí strany
Rychlá implementace, založená na ověřené konfiguraci (max. 30 dnů)
Žádné počáteční a implementační náklady
EffiChem 5.0 Saas

Charakteristiky a funkce

Validované, rychle zprovoznitelné, cenově dostupné řešení na EffiChem IT infrastruktuře. Vše v jednom: LIMS, QMS, DMS a statistické vyhodnocení dat.

Obecné
 • MS SQL databáze
 • Konfigurovatelné moduly, workflow, role a práva
 • Full-textové vyhledávání v záznamech a dokumentech (ne proprietárních)
 • Filtrování
 • Vyhledávání formou SQL dotazů do databáze
 • Centrum zpráv, emailové notifikace, připomínání a eskalace úkolů při nesplnění
 • Konfigurovatelné tiskové sestavy v neomezením počtu a jazykových mutacích
Bezpečnost, integrita dat a dohledatelnost
 • Shoda s požadavky GAMP 5, 21 CFR Part 11, Annex 11 EU GMP
 • Shoda s požadavky ISO 17025
 • Funkcionality: Audit trail (revizní stopa), Historie záznamu, El. záznamy a podpisy, Podpis historie
LIMS: Laboratory Information and Management System - Laboratorní informační a manažerský systém
 • Vzorky a výsledky
 • Specifikace a kritéria přijatelnosti
 • Stability
 • Monitoring prostor a podpůrných systémů
 • Výsledky mimo specifikaci – OOS
 • Metody
 • Měřidla
 • Napojení na přístroje a ERP systémy (v přípravě)
 • Referenční standardy
 • Kolony
 • Chemikálie
 • Materiálové položky
 • Roztoky
QMS: Quality Management System - Systém řízení jakosti
 • Odchylky
 • Řízení změn
 • Audity a nálezy
 • CAPA management (Nápravná a preventivní opatření)
 • Stížnosti
 • Řízení rizik
DMS a LMS: Document Management System a Learning Management System - Řízení dokumentace a Management školení

Řízené dokumenty
Školení:

 • Testy
 • Testové otázky
 • Skóre plnění testových otázek po dokumentech a uživatelích
 • Upomínky na testy, emailové notifikace a eskalace nesplněných školení

Monitoring školení:

 • Splněné testy
 • Nesplněné testy
 • Celkový přehled testů
Statistické vyhodnocení dat - validace, nejistoty, regulační diagramy, kalibrace, mezilaboratorní porovnání
 • Validace metod
 • Odhadování nejistot
 • Regulační diagramy
 • Kalibrace
 • Mezilaboratorní porovnání

EffiChem využívají firmy nejen v ČR a SR

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/vuos_logo.png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/Logo_Veolia_Water.svg.png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/Chmu_uvod.png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/1280px-ArcelorMittal.png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/ORLEN_Unipetrol-03..png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/stažený-soubor-2-1-1.png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/03/cez.png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/stažený-soubor-3-1-1.png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/03/unilever.png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/03/cocacola-1.png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/03/nestle-1.png
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/Logo_Takeda.svg.png

Zobrazit všechny případové studie.

Ukázky verze EffiChem 5.0 SaaS

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/2__Vzorky_a_výsledky.png

Vzorky

Moduly Vzorky a Výsledky jsou nejčastěji používané funkční moduly a umožňující automatické vyhodnocování naměřených výsledků oproti Specifikaci. Specifikace může být číselná, např. ≥98.0% a ≤ 102.0%, nebo textová – např. Bílý prášek, nebo Vyhovuje/Nevyhovuje – např. Shoda s referenčním IČ spektrem. Vzorky v modulu se mohou řídit dle konfigurovatelných workflow – workflow QC, akreditovaná laboratoř, výzkum a vývoj, atp.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/3__Odchylky_detail.png

Detail Odchylky

Detail odchylky zobrazuje automaticky přidělené identifikační číslo a popisné údaje jako je název odchylky, systém kvality, datum zjištění, iniciátor, koordinátor, popis odchylky, klasifikace, odpovědná osoba, příčina, CAPA, informování zákazníka, závěr a schválení.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/3__Postupy_-_výběr_validace.png

Výběr validačního parametru

Výběr parametru k validaci z modulu Metody – umožnuje vybrat validační parametr jako je Opakovatelnost, Správnost, Linearita, Reprodukovatelnost, Selektivita, Mez detekce a stanovitelnosti, Robustnost, Citlivost a Slepý pokus, a to více algoritmy, pokud existují.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/3__Vzorky_a_výsledky_detail.jpg

Detail Vzorku a Výsledků

Detail vzorku zobrazuje popisné informace jako je název, číslo šarže, datum přijetí, požadovaný termín skladovací podmínky, zákazník, atd. Tabulka Výsledky ukazuje testované parametry, jejich jednotky, požadovanou specifikaci, naměřené hodnoty a reportovanou hodnotu parametru, hodnocení oproti požadované specifikaci, požadovanou a vypočtenou hodnotu RSD, zapsal, zkontroloval, a další údaje.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/4.-Linearita-graf.png

Vyhodnocení  Linearity

Ukázka grafického vyhodnocení Linearity – v modulu metody, na záložce Grafické vyhodnocení, je zobrazena závislost mezi koncentrací a měřenou veličinou. Pro detailnější vyhodnocení lze využít Graf reziduí resp. informace na záložce Vyhodnocení a Podpůrná statistika.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/5.-Opakovatelnost-graf.png

Graf vyhodnocení  Opakovatelnosti

Ukázka grafického vyhodnocení dat z Opakovatelnosti – v modulu metody, na záložce Grafické vyhodnocení, jsou na x-ové ose vyznačeny koncentrační úrovně a na y-nové ose odchylky měření pro průměrné hodnoty na dané úrovni. To reprezentuje variabilitu resp. opakovatelnost metody.

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/1.-Plocha-1.png

Základní Pracovní plocha

Pracovní plocha je rozcestník, ze kterého lze otevřít jednotlivé funkční moduly – Vzorky, Výsledky, Řízenou dokumentaci, Měřidla, Referenční materiály, Odchylky, Změny, CAPA, Statistiku, atd.. Plochu lze konfigurovat na úrovni uživatele – zobrazené ikony, jejich pořadí, barevné schéma a jazyk.