Vybrané případové studie

https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/04/stiahnut.png

Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.

Společnost VUOS implementovala EffiChem LIMS, řízenou dokumentaci a řízení jakosti jako společný systém pro všechny zaměstnance.

vyhovující požadavkům SVP a ISO17025, včetně integrity dat
směřující k bezpapírovému provozu
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/03/pvk.png

Pražské vodovody a kanalizace

PVK provozující vodohospodářskou infrastrukturu zavedla EffiChem na vyhodnocování validací a nejistot ve všech 5 laboratořích aby..

sladili a centralizovali validační postupy a odhadování nejistot
splnili požadavky normy ISO 17025
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/ekolab_ks_logo.png

Ekolab (Košice)

Ekolab je privátní laboratoř, provozující testování vod, odpadů, emisí, pracovního prostředí, zdravotnictví a farmacie, potravin a krmiv. Ekolab využíván

statistické vyhodnocování validací, nejistot a regulačních diagramů
agendy na vedení řízení provozu laboratoř, včetně obchodních
https://www.effichem.cz/wp-content/uploads/2021/05/stažený-soubor-3-1-1.png

ZÚ Ústí

Je největší státní laboratoř v ČR, s více jak 500 zaměstnanci, nabízející hygienické, zdravotnické, imunologické a mikrobiologické služby, včetně testování v režimu SVP. ZÚ Ústí využívá

laboratorní agendy, včetně zabezpečení a integrity dat
statistické vyhodnocování validací, nejistot a regulačních diagramů