Nejistoty

Úvod

Laboratoř má mít a používat postup pro odhadování nejistoty měření. V rámci tohoto odhadu má laboratoř identifikovat všechny složky nejistoty. Zdroje přispívající do celkové nejistoty mohou zahrnovat použité referenční materiály, metody a zařízení použitá na vzorkování a zkoušení, okolní prostředí, personál, a podobně.

Proces odhadování nejistoty měření

Postup odhadování nejistot má být vytvořen jako součást uvádění výsledků. Odhadování nejistot metody nebo výsledku závisí na dostupnosti dat a metodě samotné. Fáze obsažené v procesu odhadování jsou:

 • Shromáždění informací dostupných z existujících dat
 • Identifikace zdrojů nejistoty
 • Kvantifikace jednotlivých nejistot
 • Sestrojení modelu
 • Použití nejistoty při uvádění výsledků

Výhody plynoucí z odhadování nejistot

Podle organizace „European co-operation for Accreditation“, předpis EA guidelines CG-4 , jsou výhody, plynoucí pro zkušební laboratoř z vyjadřování nejistot při kvantitativním zkoušení, tyto:

 • Nejistota měření napomáhá, kvantitativním způsobem, při řešení sporných otázek a témat jako je řízení rizik a důvěryhodnost výsledků zkušebních laboratoří
 • Prohlášení o nejistotě měření může reprezentovat přímou konkurenční výhodu, přidávající hodnotu a význam výsledku zkoušení
 • Znalost kvantitativních vlivů jednotlivých příspěvků dílčích zdrojů nejistot na výsledek zkoušení zvyšuje důvěryhodnost zkušební metody. Následně je možno také implementovat účinná nápravná opatření, což zlepšuje ekonomiku metody potažmo laboratoře
 • Vyhodnocení nejistoty měření slouží jako výchozí bod pro optimalizaci zkušební metody prostřednictvím lepšího pochopení metody
 • Zákazníci jako jsou certifikační autority potřebují informaci o nejistotě měření proto, že potřebují deklarovat shodu se specifikací
 • Náklady na kalibrace je možno snížit pokud lze z vyhodnocení nejistot prokázat, že daný dílčí zdroj nejistoty nepřispívá významně do celkové nejistoty měření.

Předpisy a požadavky

ISO 17025:2005, kapitola 5.4.6:
5.4.6.2 Zkušební laboratoře musí mít a používat postupy pro odhad nejistoty měření. V určitých případech může povaha zkušební metody vylučovat přesné, metrologicky a statisticky oprávněné výpočty nejistoty měření. V těchto případech se musí laboratoř alespoň pokusit o identifikaci všech složek nejistoty a o přiměřený odhad nejistoty a musí zajistit, aby způsob uvádění výsledků nevzbuzoval nesprávnou představu o hodnotě nejistoty. Přiměřený odhad musí být založen na znalosti provedení metody a na rozsahu použití měření a musí využívat např. předchozích zkušeností a údajů o validaci.

EURACHEM
EURACHEM/CITAC Guide* Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, 2nd edition, QUAM:2012.P1 http://www.eurachem.orgTRIAL verze ke stažení

Pokračuj do sekce Produkty

Pokračuj do sekce Pro laboratorní specialisty

Reference:

Další reference

Zpravodaj

Pokud chcete dostávat EffiChem zpravodaj, vložte Vaši emailovou adresu.