Mezilaboratorní porovnání

Úvod

Mezilaboratorní porovnání/studie se provádí za účelem posoudit a vyhodnotit stupeň shody výsledků získaných různými laboratořemi při použití stejné metody

Mezilaboratorní porovnávací studie

Studie typicky zahrnuje:

  • Plánování
  • Výběr a nábor laboratoří
  • provedení srovnávací studie dle plánu
  • Statistické vyhodnocení výsledků

Tým zajišťující provedení a vyhodnocení studie by měl mít odpovídající znalosti pro statistické vyhodnocení výsledků.

Normy a směrnice

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, pod-kapitola 5.6.2.1.2 (kapitola Specifické požadavky) uvádí, že pokud je to možné, požaduje se účast ve vhodném programu mezilaboratorního porovnání.

ISO 5725:1994(E), Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results;

ASTM E 691–99, Standard Practice for Conducting an Interlaboratory Study to Determine the Precision of a Test Method;

ASTM E 1301–95E1, Standard Guide for Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons;

ISO Guide 43–1984(E), Development and operation of laboratory proficiency testing;

Youden. W. J. Statistical Techniques from Collaborative Tests.

ELA G6. WELAC Criteria for Proficiency Testing in Accreditation.
ISO/REMCO N 231 revised January 1992: Harmonized Proficiency Testing Protocol.

EN 932–6. Tests for general properties of aggregates – Part 6: Definitions of repeatability and reproducibility


TRIAL verze ke stažení

Pokračuj do sekce Produkty

Pokračuj do sekce Pro laboratorní specialisty

Reference:

Další reference

Zpravodaj

Pokud chcete dostávat EffiChem zpravodaj, vložte Vaši emailovou adresu.