Kalibrace

Úvod

Kalibrace jako způsob jak vyjádřit vztah mezi měřeným analyzickým signálem a koncentrací vzorku je základním prvkem potřebným v kvantitativní analýze.

Kalibrační postup

Tvorba a používání kalibračního modelu zahrnuje:

  • Definici cílů kalibrace a kalibračního rozsahu
  • Přípravu a provedení kalibračních experimentů
  • Tvorbu kalibračního modelu
  • Používání modelu pro rutinní účely

Směrnice a normy

IUPAC Směrnice pro kalibrace v analytické chemii
 http://old.iupac.org/…004x0993.pdf

ISO 8466–1:1990 Jakost vod. Kalibrace a hodnocení analytických metod a určení jejich charakteristik. Část 1: Statistické hodnocení lineární kalibrační funkce

ISO Guide 32:1997 Kalibrace v analtické chemii a použití certifikovaných referenčních materiálů


TRIAL verze ke stažení

Pokračuj do sekce Produkty

Pokračuj do sekce Pro laboratorní specialisty

Reference:

Další reference

Zpravodaj

Pokud chcete dostávat EffiChem zpravodaj, vložte Vaši emailovou adresu.