Validace metod a nejistoty – pro Specialisty

Splňte požadavky autorit a očekávání zákazníků v oblasti:


Obrázek 1 ukazuje typický průběh vzorku laboratoří a související data, společně s odpovídajícími požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Položky zvýrazněné hnědě jsou řešeny v rámci EffiChem software anebo dokumentace:

Tok vzorku laboratoří.jpg


TRIAL verze ke stažení

Pokračuj na sekci Produkty

Pokračuj na sekci Pro manažery laboratoří


Tabulka křížových odkazů:

Modul software EffiValidation 4.0 Požadavek normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Požadavek na kontrolu kvality ve farmacii (GxP)
Validace metod Kapitola 5.4.5 ICH Q2(R1)
Nejistoty Kapitola 5.4.6
Regulační diagramy Kapitola 5.9
Kalibrace Kapitola 5.4.1
Mezi-laboratorní porovnání Kapitola 5.9.1, 5.6.1
Elektronické evidenční knihy Kapitola 5.5 a 5.6 21 CRF Part 11
Validace software Kapitola 5.4.7.2 GAMP® 5

Reference:

Další reference

Zpravodaj

Pokud chcete dostávat EffiChem zpravodaj, vložte Vaši emailovou adresu.