Regulační diagramy

Software umožňuje vytvoření následujících typů regulačních diagramů:

  • Individuální měření – charakteristiky regulace stanoveny
  • Individuální měření – charakteristiky regulace nestanoveny
  • Opakované měření – charakteristiky regulace stanoveny
  • Opakované měření – charakteristiky regulace nestanoveny

Příklad regulačního diagramu sestrojeného pro individuální měření, kde characteristiky regulace jsou stanoveny, viz. data z normy ISO 8258:1994 (příklad str. 21 a 22), je uveden níže:

Regulační diagramy.jpg

Limity + a – 1s, 2s a 3s (kde s směrodatná odchylka) jsou v regulačním diagramu zobrazeny za účelem grafického monitorování fungování metody v čase a sledování trendů.


TRIAL verze ke stažení

Reference:

Další reference

Zpravodaj

Pokud chcete dostávat EffiChem zpravodaj, vložte Vaši emailovou adresu.