Elektronické evidenční knihy

Za účelem rozšíření funkcionality byly do software zabudovány následující elektronické evidenční knihy:

  • Vzorky (Jednoduchá a Rozšířená)
  • Specifikace
  • Zařízení (Jednoduchá a Rozšířená)
  • Dokumenty
  • Odchylky
  • Kontakty
  • Referenční standardy
  • Chemikálie
  • Odměrné roztoky

Příklad knihy měřidel je uveden níže:

Elektronické evidenční knihy - kniha měřidel.jpg

TRIAL verze ke stažení

Reference:

Další reference

Zpravodaj

Pokud chcete dostávat EffiChem zpravodaj, vložte Vaši emailovou adresu.