Zásady utajení


EffiChem získává a ukládá informace, které uživatele komunikují prostřednictvím našich webových stránek nebo jiným způsobem. Tyto informace slouží pouze pro naše vnitřní potřeby a zaručujeme, že nejsou v žádném případě sdíleny s nikým mimo EffiChem, ledaže by to bylo na výslovnou žádost zákazníka/uži­vatele. Nepoužíváme elektronické cookies k identifikaci návštěvníků webu a nesbíráme osobní údaje o uživatelích přístupujících na naše stránky, jako jsou uživatelká jména nebo emailové adresy, pokud nám návštěvník tyto informace přímo neposkytne. Informace, které automaticky shromažďujeme, jsou např. údaje o doménách, za kterých navštěvníci na naše stránky přicházejí, datum a navštívené stránky. To nám umožňuje stanovit počet návštěvníků na jednotlivých stránkám a cestu, kterou se na ně návštěvníci dostávají.

Reference:

Další reference

Zpravodaj

Pokud chcete dostávat EffiChem zpravodaj, vložte Vaši emailovou adresu.